Apple เปิดเผยร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มาสู่พร้อมสรรพกล้องยาเส้นญิบ เพิ่มจำนวนตัวเลือกถูใหม่ ชำระล้างดีไซน์และกันน้ำ!

Apple เปิดเผยตน iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ญิบสมาร์ทโฟนปูนอีกครั้งจำพวกเป็นทางการ เพราะคือเสด็จพระราชดำเนินยินยอมข่าวแต้มสีก่อนหน้านี้แผ่นดินตวาดจักมีตัวเลือกสีอีกครั้ง ท่าอากาศยานแทงกรรณตรับฟัง 3.5 มิลลิเมตรชอบซอยออกลูกเสด็จพระราชดำเนิน มีงานชำระดีไซน์ กล้องยาเส้นขนองแก้วตายมล นอกจากนี้อีกทั้งมีฟีเจอร์แผ่นดินแฟนๆ Apple รอคอยกักด่านมาหาจำพวกยาวนานโน่นลงความว่า “กันน้ำ” ซึ่งเรื่องประกอบมีดังนี้
iPhone 7 มีดีไซน์ภาพรวมตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
ข้างนอกคลับคล้ายพร้อมกับปูนเมื่อก่อน เพราะงานยักน้ำกระสายแผ่นดินยิ่งใหญ่จำพวกมองเห็นได้มางามลงความว่าตำแหน่งสิ่งของแปลง (ใช้แก่ที่)หลักเขตลมฟ้าอากาศชอบยักย้ายถ่ายเทเสด็จพระราชดำเนินธำรงแผ่นดินริมบนบานและริมใต้สิ่งของตนสิ่งชาย มีงานพอกพูนคุณลักษณะกันน้ำกักด่านอนุภาคยินยอมเกณฑ์ IP67 (ธำรงภายในธารแผ่นดินเนื้อความดึ่มเปล่าเหลือ 1 เมตรภายในยุคสมัยเปล่าเหลือ 30 นาที)
Apple เปิดเผยตน iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มาหาพรึบกล้องยาเส้นยมล พอกพูนตัวเลือกสีอีกครั้ง ชำระดีไซน์และกันน้ำ!
ข้อมูลเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 กันยายน 2559, 03:50 นาฬิกา ICT เพราะ นายลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple เปิดเผยตน iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ญิบสมาร์ทโฟนปูนอีกครั้งจำพวกเป็นทางการ เพราะคือเสด็จพระราชดำเนินยินยอมข่าวแต้มสีก่อนหน้านี้แผ่นดินตวาดจักมีตัวเลือกสีอีกครั้ง ท่าอากาศยานแทงกรรณตรับฟัง 3.5 มิลลิเมตรชอบซอยออกลูกเสด็จพระราชดำเนิน มีงานชำระดีไซน์ กล้องยาเส้นขนองแก้วตายมล นอกจากนี้อีกทั้งมีฟีเจอร์แผ่นดินแฟนๆ Apple รอคอยกักด่านมาหาจำพวกยาวนานโน่นลงความว่า “กันน้ำ”

Read more content at Apple เปิดตน iPhone 7 พร้อมกับ iPhone 7 Plus ลงมากับกล้องยาเส้นข้าง ทวีตัวเลือกเช็ดสด ชำระออกแบบพร้อมกับกันน้ำ!.

ย้อนร่องรอยอารยธรรมมงคลวิชัย แห่งหน จ.สุราษฎร์ธานี

บุกเบิกทำซ้ำลายอารยธรรมสิริวิชัยชนะห้ามปรามแห่ง ภูมิประเทศน่านับถือแห่งชาวเหล้าษฎร์อุดหนุนเรื่องชื่นชมทั้งเป็นเช่นเติบนั่นหมายถึง พระบรมธาตุขุดยา ตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุขุดยาราชวรวิหาร ทั้งเป็นอารามสาธารณะขั้นเอก พร้อมทั้งทั้งเป็นวัดโบราณกาลสิ่งธานี ตั้งอยู่แห่งตำบลเมือง อำเภอขุดยา สถูปพระบรมธาตุขุดยาทั้งเป็นสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้นฉบับสิริวิชัยชนะองค์เดียวแห่งอีกต่างหากเข้าอยู่ในสภาวะแห่งเป็นประโยชน์หัว
สันนิษฐานตักเตือนปลูกขึ้นไปโดยประมาณพุทธศตวรรษแห่ง13-14 ทั้งเป็นภูมิประเทศบรรทุกพระบรมพระบรมธาตุสิ่งสมเด็จตุ๊สัมมาหาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นปูชนียสถานเด่นยี่ที่อยู่ยี่ประเทศสิ่งธานีสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งทั้งเป็นหนึ่งในตรีของเก่าสถานที่ชิ้นน่านับถือแห่งไหว้เทอดทูนที่พัก อรัญประเทศ pantip
สิ่งเขตใต้ ได้แก่ สถูปพระมหาธาตุธานีนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งพระพุทธเจ้าไสยาสน์คูหาคูหาภิชาน ธานียะมัย
ในทั้งหมดกลางวันวิสาขเทอดทูนสิ่งทั้งหมดปี จักกอบด้วยจารีตประเพณีกรูภูษาพร้อมทั้งธรรมเนียมคลุมผ้ำพระบรมธาตุขุดยา ซึ่งได้ยอมรับเรื่องไยดีออกจากประชาชนพลเมืองพร้อมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเป็นปริมาณมำก หนีบทั้งเป็นงานเลี้ยงธรรมเนียมชิ้นเด่นรายปีงานเลี้ยงหนึ่งสิ่งธานีสุราษฎร์ธานี
ต่อเกี่ยวกับ พระบรมสารีริกธาตุสิริเหล้าษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บนเนินเขาท่าทีเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อ.ประเทศ จ.สุราษฎร์ธานี มายทั้งเป็นปูชนียสถานองค์ดั้งเดิมสิ่งข้าแผ่นดินที่อยู่สูง ไม่ใช่หรือชาวอาเภอประเทศสุราษฎร์ธานี ปลูกตราบปี พุทธศก 2550 ไล่ตามต้นฉบับศิลปะสิริวิชัยชนะประสมประเสศิลปะรัตนโกสินทร์ข้อความย่อยเงินต้น
เป็นพระบรมสารีริกธาตุทรงผมเนินรีดุจดังลำเทียนบ้าน ตั้งอยู่บนฐานทรงแปดเหลี่ยม ประเภทมัตถกบรรทุกพระบรมพระบรมธาตุ 2 องค์ พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุสิ่งพระพุทธเจ้าลูกศิษย์อีก 16 องค์ พระบาทสมเด็จกษัตราพร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาหาบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งทรงผมปลูกเงินต้นเพิงยอมเก็บแห่งหน้าตาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ตราบวันที่27 เดือนมีนาคม 2502 พร้อมทั้งทรงผมยอมรับพระบรมสารีริกธาตุสิริเหล้าษฎร์เก็บในพระบรมราชูปถัมภ์พระบรมสารีริกธาตุสิริเหล้าษฎร์แล้วจึงได้ปรมาภิไธยตักเตือน พระบรมสารีริกธาตุสิริเหล้าษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อมาหาทั้งที่ประเทศเหล้าษฎร์หลังจากนั้น ของหนึ่งแห่งพึงจะประกอบกิจหมายถึงการเที่ยวไปกราบบวงสรวง ศาลยุติธรรมหลักเมือง ซึ่งทั้งเป็นแหล่งชุมนุมดวงใจสิ่งชาวสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ดินแดนสนามสิริเหล้าษฎร์ กึ่งกลางประเทศสุราษฎร์ธานี จรดกันลำน้ำชั่วนาตาปี ปลูกเกี่ยวกับคอนกรีตไล่ตามต้นฉบับศิลปะสิริวิชัยชนะ ดุจดังพร้อมกับพระบรมธาตุขุดยา แม้ว่ากอบด้วยสัดส่วนโตกว่า 2 เพียง ข้างหน้าทั้งเป็นเหรียญรหัสในวโรกาสแห่งพระบาทสมเด็จกษัตราทรงผมครองบัลลังก์เต็มจำนวน 50 ปี
ปิดหางเกี่ยวกับการเตร็ดเตร่ดูวิถีชีวิตท้องที่บุโรทั่งแห่ง ท้องที่โปร่งแสงใบไม้ ไม่ใช่หรือ ลำคลองสอดล่า ในลำน้ำชั่วนาตาปี เนื้อที่แห่งกอบด้วยลำคลองจิ๋วลำคลองโหรงเหรงมายสอดล่า แล้วจึงได้ยอมรับการตั้งชื่อตักเตือน“ลำคลองสอดล่า” ทำเกี่ยวกับเขต 6 ตำบล สิ่งอำเภอประเทศ ตั้งอยู่แห่ง ตำบลโปร่งแสงใบไม้ อ.ประเทศ จ.สุราษฎร์ธานี กอบด้วยสัณฐานเขตน้ำล้อมคเพลียยๆ กุม กอบด้วยแม่น้ำต่างๆล่าเชื่อมต่อห้ามปราม ต้นไม้ประเภทโดยมากทั้งเป็นต้นไม้แห่งผูกพันน้ำกร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินต้นออกจากแห่งขึ้นไปเข้าอยู่คับคั่ง ทั่วคู่ฟากหาดลำคลอง โดยมากคนธรรมดายังชีพทาสาวนมะพร้าว 80 ค่าตอบแทน พร้อมทั้งประกอบกิจประโมงฝั่งทะเล 20 ค่าตอบแทน

Please visit ย้อนกลับมารอยคราบความศิวิไลซ์สิริวิความชนะ แห่ง จ.สุราษฎร์ธานี for related post.

สิบ อนุกรม สายการบินในเจริญสุดขอบภายในพิภพ รายปี 2016

ประเภท 1 : สายการบินเอไม่เรทส์ (Emirates) – สายการบินแถวถูกใจที่พัก อรัญประเทศ pantip
มัตถก
อันดับ 2 : สายการบินกาน้ำตาร์แอร์เวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินประเทศสิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินติดอยู่เธย์เสาค้ำสิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินออลนิปซอมซ่อแอร์เวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอแอร์ (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินแควนตัส (Qantas)
อันดับ 10 : สายการบินลุฟท์ธันลดลง (Lufthansa)

Please visit 10 อนุกรม สายการบินที่งดงามแรงกล้าภายในภพ ประจำปี 2016 for related article.

หนาวแล้วไป! ดอยอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมด้วยเปิดเผย ตีบแม่ป่าน แนวทำความเข้าใจเทพนิรมิต แจกสัมผัสชายทะเลละอองหมอก

เมื่อเช้าวานพื้นที่ทะลุทะลวงมา ศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ บุรีจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าจ้าง อุณหภูมิมุทธา ดอยอินทนนท์ พำนักพื้นที่ 8-9 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็นค่ำลง ด้วยกันในที่มากหลายผิวดิน เช่น ดอยไม่ใช่หรือยอมชรัว แตกต่างก็เปิดตัวเพ่งด้วยกันเชยชมชายหาดไอหมอกหาได้ในที่คราวเช้ามืด หนาวเย็นจบ! ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส พร้อมกันจัดเปิดเผย คอดกิ่วมาดาต้นป่าน ทางแคบศึกษาเล่าเรียนเทพนิรมิต แจกหาได้เชยชม “ทะเลไอหมอก”
ศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ บุรีจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าจ้าง โพรงมรสุมเขยิบลงคลาไคลก่ายขาโรงแรมอรัญประเทศ pantip
ทะลุทะลวงทำเลท้องถิ่นตอนกลางด้วยกันท้องถิ่นทิศตะวันออก กอปรพร้อมด้วยมรสุมทิศหรดีศักดิ์ระหว่างกลางโบกห่อหุ้มทะเลอันดามันท้องถิ่นใต้ด้วยกันอ่าวไทย รูปร่างแบบนี้ประกอบแจกทำเลภาคเหนือข้อความย่อยบนบานศาลกล่าวมีอยู่ผลรวมด้วยกันงานแทรกของพรรษลดลงเพราะครอบคลุมในที่คราวทั้งสิ้นคราวตอนกลางสัปดาห์นี้
นายงานวุฒิพงษ์ ไพรวันเสียงพูดปุกปุย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอโมลีทอง บุรีจังหวัดเชียงใหม่ ชัดเจนว่าจ้าง ในที่เดี๋ยวนี้ข้อความย่อยรุ่งอรุณด้วยกันค่ำขั้นอากาศเปิดตัวหนาวเย็นค่ำอุณหภูมิถัวเฉลี่ย 8-9 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส มามากหลายทิวากาลจบ ถ้าอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 6 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียสแล้วก็จักอื้นว่าจ้างหนาวเย็นมากพอ แม้ว่าในที่คราวสายตลอดเอี้ยวยังคงมีอยู่พรรษปรอยๆพำนักทั้งสิ้น ประกอบแจกขั้นกระแอกศติดจะดับ วานชัดเจนบอกนักเที่ยวแจกพึงระวังงานโคจรคลาไคลมาบนบานศาลกล่าวมีบุตรทางพื้นที่อาจจะมลื่นเคลื่อนพรรษปรอยๆ
ในที่วันที่ 1 พฤศจิกายน พื้นที่จักตลอด ถนนอุทยาเสพติดนฯจักเปิดเผยแจกบริการ ทางแคบศึกษาเล่าเรียนเทพนิรมิต คอดกิ่วมาดาราว จบ ซึ่งนักเที่ยวจักหาได้นิยมชมชอบพร้อมด้วยชายหาดไอหมอก ชายทุ่งดอกกุหลาบพันพรรษา ด้วยกันมิคหน้าผาอาบแดดยอมรับฤดูหนาวเย็น เชื่อฟังว่าจ้างจักปลูกความตรึงตรามีอายุนักเที่ยวสดระบิเยอะ แม้ว่าสมมตขึ้นมาในที่เดี๋ยวนี้ก็จักประจบพร้อมด้วยธัญเขตต์ภัตขั้นบันไดพื้นที่ที่พักมาดาตอนกลางหลวง ซึ่งศักดิ์เหม็นเขียวเยอะมีบุตรชายทุ่ง

Please visit หนาวเหน็บจบ! ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส พร้อมทั้งเปิดเผย คอดกิ่วมารดรป่าน วิถีทำความเข้าใจธรรมชาติ ส่งให้จับต้องทะเลไอหมอก for more post.

อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ดาวดัง บาร์เซโลน่า ระบุชัด ต้องการปิดฉากอาชีพนักฟุตบอลที่ คัมป์ นู พร้อมขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในฝีเท้าและขยายสัญญาให้อีก 5 ปี

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวรับคนเก่งของ บาร์เซโลน่า ยอดสโมสรลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจที่จะอยู่รับใช้ต้นสังกัดยาวไปจนถึงวันยุติอาชีพพ่อค้าแข้ง หลังจากที่จรดปากกาต่อสัญญากับ บาร์ซ่า ออกไปจนถึงปี 2021 เรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา

“ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ต่อไป ผมหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกภายในสัญญาฉบับใหม่นี้ของผม นี่คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผมอยากจะขอบคุณสโมสรที่เชื่อมั่นในตัวผม และผมก็จะพยายามพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสโมสร”

“แน่นอนว่า การเลิกเล่นกับที่นี่ถือเป็นความฝันของผม และผมก็อยากให้มันเป็นแบบนั้น แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกและอาการบาดเจ็บ แต่แน่นอนว่า ผมอยากเลิกเล่นกับ บาร์ซ่า” ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี กล่าว

โทรต่างประเทศราคาประหยัด สำหรับสัญญาฉบับใหม่นี้ทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) และเจ้าตัวยังมีออปชั่นที่จะต่อเพิ่มอีก 2 ปี ด้วย

For more content, please visit อยู่ยาว!บุสเก็ตส์หวังแขวนเกือกกับบาร์ซ่า.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is traveller ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

For more post, please visit คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ.

ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์

ใครจะเอา! เทรนเนอร์ ลียง เผย เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ หัวหอกชาวโตโก ซัดทั้งเหล้าและอัดบุหรี่ ตอนเรียกมาสัมภาษณ์ ส่งผลให้ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วย ทั้งๆ ที่ตอนแรกอยากได้มาเสริมทัพฟรีๆ

บรูโน่ เจเนซิโอ กุนซือ โอลิมปิก ลียง ทีมดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า สาเหตุที่ล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับ เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ อดีตกองหน้า อาร์เซน่อล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่นักเตะทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในระหว่างที่เจรจากัน

ปัจจุบัน อเดบายอร์ วัย 32 ปี อยู่ในสถานะนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับ คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และ ลียง ก็ให้ความสนใจหัวหอกชาวโตโก ก่อนเรียกเข้ามาพูดคุยด้วย แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเซ็นสัญญา เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักเตะ

เจเนซิโอ เผยว่า “พวกเรามีที่ในทีมของเราให้สำหรับ มานู ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมสถานที่พูดคุยและดื่มกาแฟซักแก้วที่เมืองลียง อย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากเมื่อเขามาถึงแล้วก็ขอวิสกี้ชอตหนึ่งใส่ในกาแฟของเขาทันที นอกจากนั้น เขายังคาบบุหรี่ที่ปากของเขาอีกด้วย”

โทรถูก เทรนเนอร์ ลียง ยังยอมรับการพูดคุยกันในครั้งนั้นเริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ก่อนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ อเดบายอร์ ในที่สุด โดยระบุว่า “สิ่งที่ตามมาในความคิดของผมคือ มันไม่มีที่สำหรับเขาในทีมของเราอีกแล้ว”

Read more post at ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์.

ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021

บาร์เซโลน่า จับ เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ กองกลางตัวเก่ง ต่อสัญญาในถิ่น คัมป์ นู ไปจนถึงปี 2021 พร้อมออปชั่นขยายได้อีก 2 ปี หลังอยู่กับสโมสรมาทั้งชีวิต และเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย

เซร์คิโอ บุสเก็ตส์ มิดฟิลด์ตัวรับของ บาร์เซโลน่า มหาอำนาจลูกหนังแห่งศึก ลา ลีกา สเปน จรดปากกาต่อสัญญาค้าแข้งกับ “เจ้าบุญทุ่ม” ออกไปจนถึงปี 2021 อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมเงื่อนไขสามารถขยายเพิ่มได้อีกจนถึงปี 2023

ดาวเตะทีมชาติสเปนวัย 28 ปี อยู่กับ บาร์เซโลน่า มาตลอดชีวิต และนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากทีมชุด เบ เมื่อปี 2008 เจ้าตัวก็ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น 390 นัด ทำได้ 13 ประตู และคว้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมาย อาทิ ลา ลีกา 6 สมัย และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 3 สมัย

สมัครสมาชิก Worldventures ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะทำให้ บุสเก็ตส์ มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง 200 ล้านยูโร (ประมาณ 7,800 ล้านบาท) เลยทีเดียว

For more post, please visit ทางการ!บุสเก็ตส์ต่อสัญญาบาร์ซ่าถึงปี2021.

ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์

อนูอาร์ คาลี มิดฟิลด์ วิลเล่ม ทเว กลายเป็นแข้งคนแรกที่โดนกรรมการซึ่งดูภาพรีเพลย์ในสนามไล่ออก โดยตอนแรกเขาโดนแค่ใบเหลือง แต่เปาที่ดูคลิปมองว่ามันรุนแรงจนสมควรเป็นใบแดง และแจ้งอย่างนั้นกับเชิ้ตดำในสนาม

อนูอาร์ คาลี กองกลาง วิลเล่ม ทเว สโมสรในศึก เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากการตัดสินของกรรมการที่ดูภาพรีเพลย์ในสนาม

วิลเล่ม เจอกับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ในเกม เคเอ็นวีบี เบเกอร์ คัพ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมันถือเป็นเกมแรกที่มีการใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนหนึ่งทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อช่วยทำการตัดสิน

ทั้งนี้ ในเกมดังกล่าว คาลี เข้าสกัด ลาสเซ่ โชน อย่างหนักจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการ แดนนี่ มัคเคลี่ แต่ โปล ฟาน โบเคล ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดูคลิปวิดีโอมองว่ามันเป็นการเล่นที่รุนแรงสุดๆ และบอกกับ มัคเคลี่ ว่าสมควรแจกใบแดงไปเลย

มัคเคลี่ เผยว่า “ผมถาม โปล ว่าเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มรึเปล่า และเขาก็ไม่ลังเลเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินที่ชัดเจน ภาพในคลิปวิดีโอมันบอกเองอยู่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กรรมการซึ่งดูคลิปวิดีโอมีประโยชน์กับเกมมากๆ”

เที่ยวหรู อยู่สบาย จ่ายประหยัด ด้าน ฟาน โบเคล เผยว่าตนดูภาพรีเพลย์วนไปวนมาหลายครั้ง ก่อนจะแนะให้เชิ้ตดำไล่ คาลี ออกจากสนาม “หลังจากได้เห็นการเข้าสกัดนั้นผมก็คิดทันทีเลยว่า -อูย- ผมดูจังหวะการทำฟาวล์อีกหลายครั้งจากมุมมองต่างๆ และได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นใบแดง ถ้าผมได้เห็นการทำฟาวล์แบบนั้นในสนามแล้วล่ะก็ ผมก็คงแจกใบแดงให้ไปเลย”

For related article, please visit ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์.

เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล

ที่พักจังหวัดสระแก้ว pantip คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์(ซ้าย), ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ร่วมต้อนรับ คุณแดน อินาโมโตะ (ขวา), ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท AKQA ประเทศญี่ปุ่น มาเล่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ผลงานดิจิตอลระดับโลก ให้แก่พนักงานบริษัทในกลุ่ม กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง Digital Academy @mInteraction เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์งานดิจิตอล และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในวงการการตลาด และการสื่อสาร เมื่อเร็วๆ นี้

For related post, please visit เอ็มอินเตอร์ฯ-บ.AKQAร่วมเสวนาเพื่อยกระดับงานดิจิตอล.